Aktualności

Computerworld TOP200

W tegorocznym zestawieniu magazynu Computerworld TOP200 spółka IT Kontrakt awansowała z 8 pozycji rankingowej na 4 miejsce w kategorii najwięksi dostawcy usług outsourcingowych oraz w kategorii zakresu usług outsourcingowych.

„Wysokie pozycje rankingowe w 20 najważniejszych dla nas kategoriach odzwierciedlają intensywny rozwój naszej firmy, poszerzenie portfolio usługowego, ale przede wszystkim potwierdzają, że oferowane przez nas rozwiązania IT oraz modele współpracy odpowiadają potrzebom naszych klientów” – komentuje Leszek Kowalczykiewicz, Prezes IT Kontrakt

Współpraca ze 119 klientami z Polski i zagranicy zaprocentowała 11 pozycją rankingową w kategorii największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji. Świadczy to o wysoce ugruntowanej pozycji spółki na rynku polskim, jak i potwierdza celowość obranej strategii ekspansji i przeniesienia sukcesu polskiego kapitału na rynki zagraniczne. Również w klasyfikacji dostawców rozwiązań i usług IT dla danych sektorów firma uplasowała się na bardzo dobrych pozycjach rankingowych: handlowy (7 miejsce), informatyczny (11 miejsce), teleinformatyczny (16 miejsce), finansowy i ubezpieczeniowy (19 miejsce).

W aspekcie rozwoju organizacyjnego spółki, miniony rok zaowocował wzrostem zatrudnienia na poziomie 51% dając 8 pozycję rankingową, a w klasyfikacji firm o największym zatrudnieniu w 2015 roku spółka zajęła 10 miejsce.

„IT Kontrakt to obecnie zespół ponad 1200 specjalistów, co odzwierciedla efekt naszych starań, by warunki współpracy były jak najlepsze, a inwestowane zaangażowanie przekładało się na poczucie, że tworzymy firmę, w której warto pracować” – podkreśla Tomasz Pyrak, Wiceprezes IT Kontrakt

Powrót

Nagrody

Jesteśmy członkami