Praca: Analityk IT

Analityk IT to pracownik, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie wsparcia zespołowi, w zakresie doboru optymalnych rozwiązań dla danej aplikacji. Podczas ich programowania zajmuje się on analizą poszczególnych funkcji oraz testowaniem poprawności działania zachodzących w obrębie danego programu procesów. Wykonując swoją pracę analitycy IT dokumentują wykonywane przez siebie czynności oraz wynikłe z nich efekty zgodnie z przyjętymi w ramach danego projektu wymaganiami. W przypadku natrafienia na błąd lub niewłaściwe działanie danej aplikacji, analityk IT jest również zwykle odpowiedzialny za wskazanie rekomendowanego przez siebie rozwiązania, a następnie za koordynację jego poprawnego wdrażania.

Wiedza, kwalifikacje oraz zakres umiejętności, które wymagane są od analityka IT obejmują przeważnie:
•    Umiejętność analitycznego myślenia, dużą komunikatywność, łatwość w formułowaniu myśli, a także zdolność do kooperacji z zespołem oraz współpracownikami na różnych szczeblach hierarchii,
•    Wyższe wykształcenie lub ostatni rok studiów powiązanych z danym stanowiskiem pracy,
•    Zdolność tworzenia technicznych dokumentacji,
•    Znajomość w podstawowym zakresie jednego lub większej liczby języków powszechnie używanych do programowania (np. PHP, Java, Pascal, C++ lub C#) oraz posiadanie elementarnej wiedzy na temat ogólnych metod rozwoju aplikacji i danego typu oprogramowania,
•    Podstawową wiedzę z zakresu notacji UML oraz baz danych w modelu relacyjnym,
•    Umiejętność obsługi programów do rejestrowania błędów oraz zarządzenia przedsięwzięciami IT (w zdecydowanej większości przypadków analitycy IT korzystają z programu JIRA).

Nagrody

Jesteśmy członkami