Praca: Konsultanci IT

Konsultant IT jest pracownikiem, którego podstawowym zadaniem jest bezpośrednia współpraca z klientami danej firmy w zakresie doradztwa informatycznego. Podczas swoich codziennych obowiązków pokazuje, jak w sposób optymalny wykorzystywać danego rodzaju rozwiązanie dla potrzeb przedsięwzięcia oraz jak rozwiązywać napotkane trudności i komplikacje związane z określoną technologią. Wszelkie działania, które podejmują konsultanci IT motywowane są przede wszystkim chęcią poprawy wydajności obsługi rozmaitych systemów informatycznych przez pracowników firmy klienta.

Ogólny zarys czynności, które zwykle wykonywane są przez konsultanta IT, obejmuje m.in.:

  • analizę oczekiwań i potrzeb ze strony klientów,
  • ogólne doradztwo w zakresie możliwości informatycznych dostępnych w danym projekcie,
  •  wspieranie zespołu w zakresie opracowywania ofert handlowych, planowania modernizacji oraz ogólnego rozwoju,
  •  tworzenie dokumentów określających wymagania systemowe oraz możliwe sposoby na ich wdrożenie,
  • przekształcanie i dopasowywanie istniejących systemów pod potrzeby sygnalizowane przez klienta oraz wdrażanie programów bazodanowych i aplikacji dedykowanych,
  • regularny kontakt z pracownikami klienta (zwykle zdalny, ale w przypadkach bardziej wymagających partnerów biznesowych również stacjonarny).

Jeśli chodzi o wymagania, konsultant IT w zdecydowanej większości przypadków powinien mieć wyższe techniczne wykształcenie oraz obszerną i rzetelną wiedzę z zakresu obejmującego m.in. bazy danych, programowanie, sieci czy też systemy operacyjne. Ponadto powinien również cechować się samodzielnością oraz samodyscypliną, chęcią do podejmowania wyzwań, umiejętnościami interpersonalnymi i pracowitością.

 

Nagrody

Jesteśmy członkami