Rozwiązania
dla biznesu

Modele współpracy
Managed Services
Dostarczanie procesów IT na warunkach określonych jako SLA (Service Level Agreement) mierzonych za pomocą KPI (Key Performance Indicators) i realizowanych za określoną z góry cenę.

Model Managed Services jest zarządzany przez dostawcę proaktywnie z minimalnym udziałem klienta, zachowując szeroki dostęp klienta do “know-how” dostawcy (eksperci IT, domeny technologiczne).
Nearshore/Offshore
Świadczenie usług IT na rzecz klientów z krajów bliskich pod względem geograficznym (Nearshore) lub klientów z krajów znajdujących się na innych kontynentach (Offshore).

Model Nearshore/Offshore pozwala korzystać z nowoczesnych rozwiązań niedostępnych na lokalnym rynku klienta, a także daje możliwość zwiększenia zespołu na stałe lub na czas określony na realizację projektu, przy zachowaniu limitu kadrowego firmy klienta.
Shared Services Center/Information Technology Outsourcing
Utworzenie i zarządzanie niezależną jednostką organizacyjną (Shared Services Center), pozwalającą na optymalizację procesów biznesowych w oparciu o dostarczanie usługi IT na warunkach określonych jako SLA (Service Level Agreement) oraz mierzoną za pomocą KPI (Key Performance Indicators).

Model Shared Services Center konsoliduje usługi lub procesy IT w celu zredukowania kosztów (umiejscowienie centrum w korzystnych cenowo/podatkowo regionach geograficznych) i minimalizowania ryzyka biznesowego klienta (wykorzystanie zasobów klienta, którymi do tej pory świadczona była usługa, do innych zadań/projektów).
Staff Augmentation
Dostarczanie konkretnych kompetencji IT (eksperta lub zespołu specjalistów) na czas realizacji danego projektu i we wskazane miejsce, po uprzednim przeanalizowaniu potrzeb klienta i zdiagnozowaniu wymogów projektu.

Model Staff Augmentation może być realizowany wedle potrzeb klienta – dedykowane zespoły mogą działać równolegle z zespołem klienta lub niezależnie – przez cały okres trwania projektu.
Specjalizujemy się
w 17 domenach
AML
App Development
Big Data & Analytics
Cloud Solutions
CRM
DevOps
E-Commerce
ERP
Front-End
Infrastructure
Maintenance
Mobile
Product Engineering
Quality
Risk Management Solutions
Security
Testing
Obsługujemy klientów z 10 branż
E-Commerce
Energetyczna
Farmaceutyczna
Finansowa
IT
Motoryzacyjna
Telco & Media
TSL
Turystyczna
Ubezpieczeniowa
Nasze Case Studies
Wybierz domenę:
Wybierz branżę:
Rozszerzenie funkcji aplikacji
Duński software house
Migracja do platformy Microsoft Azure
Duński software house
Integracja systemu z zewnętrznymi systemami i platformami klientów
Duński software house
Komponenty w obszarze IAM oraz IAG
Duński software house
Skuteczne wdrożenie modelu Managed Services
Szwajcarski softwarehouse
Zespół developerów Java oraz dostarczanie rozwiązań w oparciu o architekturę Mainframe PL/1
Niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Testy regresyjne i wydajnościowe
Niemiecki operator telefonii komórkowej
Stworzenie systemu służącego jako narzędzie diagnostyczne
Szwedzki koncern samochodowy
Aplikacje wspomagające obsługę zamówień
Szwedzki koncern samochodowy
System złożonych aplikacji biznesowych wspomagający funkcjonowanie firmy
Szwedzki koncern samochodowy
Kompleksowe wsparcie portfolio aplikacji SharePoint
Szwedzki koncern samochodowy
Stworzenie systemu odpowiedzialnego za całościowe wsparcie biznesu dealera samochodowego
Szwedzki koncern samochodowy
Stworzenie autonomicznego systemu w chmurze danych
Czołowy europejski software house
Zmiany w systemie lojalnościowym dla klientów detalicznych
Hiszpański bank komercyjny
Wsparcie głównego systemy bankowego T24 w ramach struktur Security Operations Center
Austriacki bank komercyjny
Wprowadzenie Fraud Detection System – systemu wykrywania oszustw finansowych
Hiszpański bank komercyjny
Ułatwienie klientom Banku dostępu do produktów i usług
Hiszpański bank komercyjny
Reguła Volckera – dostosowanie Banku do wymagań
Hiszpański bank komercyjny
Stworzenie systemu i wewnętrznych regulacji na potrzeby FATCA
Hiszpański bank komercyjny
Analiza, projektowanie i implementacja nowych systemów bankowych
Polski bank specjalizujący się w produktach dla klientów indywidualnych
Servicedesk
Czołowy polski dostawca usług leasingowych
Kompleksowa integracja aplikacji oprogramowania
Czołowy polski dostawca usług leasingowych
Usługi związane z infrastrukturą o wysokim stopniu złożoności
Projekt dla jednego z największych banków w Szwajcarii
Realizacja zleceń operatorskich
Polska platforma satelitarna
Udział w rozwoju i utrzymaniu architektury SOA
Polskie przedsiębiorstwo usług leasingowych
Zbudowanie nowej platformy Guidewire PolicyCenter oraz Guidewire BillingCenter
Jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Wdrożenie platformy ServiceNow
Projekt dla jednego z największych banków w Szwajcarii
Wdrożenia nowej wersji systemu CRM w całej Europie
Szwedzki koncern samochodowy
Rozwój oprogramowania na platformie SharePoint 2010/2013
Czołowy na świecie producent samochodów
Testy automatyczne i regresyjne
Irlandzkie linie lotnicze
Testing Factory
Szwajcarska firma farmaceutyczna
Wsparcie dla 15 aplikacji z 70 serwerami pracującymi w tle
Szwajcarska firma farmaceutyczna
Raportowanie BO, PD i PRP
Francuska firma farmaceutyczna
Wdrożenie skutecznego modelu komunikacji i współpracy
Szwajcarska firma farmaceutyczna
Zapewnienie utrzymania najlepszej możliwej jakości obsługi i dostępności
Szwajcarska firma farmaceutyczna
Kompleksowe działania optymalizacji jakościowej produktu
Firma oferująca rozwiązania komunikacyjne o krytycznym znaczeniu
Projekt i opracowanie aplikacji opartej na WebService
Dostarczenie kompetencji dla software house'u, przy projekcie dla światowego lider w dziedzinie innowacyjnej technologii dla branży turystycznej
Opracowanie prototypowej aplikacji dla klienta z branży turystycznej
Dostarczenie kompetencji dla software house'u, przy projekcie dla światowego lidera w dziedzinie innowacyjnej technologii dla branży turystycznej
Przygotowanie systemów do migracji danych Cloud Solutions
Brytyjski koncern farmaceutyczny
Wdrożenie infrastruktury IT i odświeżenie technologii
Brytyjski koncern farmaceutyczny
Przejęcie aplikacji od innego dostawcy
Brytyjski koncern farmaceutyczny
Migracja danych systemu w branży farmaceutycznej
Brytyjski koncern farmaceutyczny
Stworzenie modułów do istniejącego już systemu ERP
Polski bank uniwersalny, skupiający się na działaniu mobilnym
Stworzenie mobilnej aplikacji Xamarin
Polski dystrybutor części samochodowych o zasięgu globalnym
Stworzenie wielowarstwowej aplikacji MVC
Polski dystrybutor części samochodowych o zasięgu globalnym
Refactoring sklepu z PHP 5.x na PHP 7
Polska sieć telezakupowa
Rozwiązania dla portali i aplikacji bankowych AngularJS i ReactJS
Projekt dla jednego z czołowych banków w Polsce
Wsparcie aplikacji zarządzania sklepem w PHP
Jeden z największych w Polsce sprzedawców produktów RTV i AGD
Multijęzykowy zespół SAS stworzony na potrzeby migracji usługi z Niemiec
Niemiecki software-house
Testowanie funkcjonalne back-endu aplikacji
Dostawca sieciowych i mobilnych produktów na potrzeby linii lotniczych
Projekt i implementacja złożonej, wielopoziomowej aplikacji
Dostawca sieciowych i mobilnych produktów na potrzeby linii lotniczych
Rozwiązania związane z zarządzaniem ryzykiem
Wiodący dostawca informacji kredytowej
Konserwacja i optymalizacja aplikacji
Światowy lider zarządzania zasobami energetycznymi
Optymalizacja serwisu pod kątem streamingu wideo/audio
Jeden z największych w Polsce portali internetowych
Stworzenie planu migracji danych
Polska platforma satelitarna
Analiza biznesowa oraz wdrożenie produktu
Polska platforma satelitarna
Stworzenie nowych funkcji głównego systemu ERP
Dostarczenie kompetencji dla software house'u, przy projekcie dla jednego z największych polskich dealerów samochodowych
Optymalizacja aplikacji mobilnych
Polski software-house
Stworzenie i rozwój nowej wersji serwisu
Jeden z największych w Polsce portali internetowych
Optymalizacja wydajności systemów zarządzania produktami bankowymi
Projekt dla jednego z największych banków ze Szwajcarii
Projekt architektury systemu bezpieczeństwa banku
Projekt dla dużego banku ze Szwajcarii
Stworzenie niezależnego zespołu projektowego
Dostarczenie kompetencji dla software house'u, przy projekcie dla właściciela sieci hotelów o zasięgu globalnym
Stworzenie interfejsu w technologii Angular 1 i 2
Szwedzka firma specjalizująca się tworzeniem baz danych dla biznesu
Wsparcie dla zespołów klienta w kluczowej fazie projektowania
Szwedzki dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych o zasięgu globalnym

Rozszerzenie funkcji aplikacji

NASZE DZIAŁANIA:

Zbudowanie zespołu programistów, rozszerzających funkcjonalność podstawowego produktu i otwierających nowe możliwości dla klienta.

TECHNOLOGIE:
 • C# / .NET
 • ASP WebForm
 • MS SQL Server
 • JavaScript + Jquery
REZULTATY:
 • Indywidualne i rozszerzone aplikacje dla wielu klientów z własnymi rozwiązaniami i kodem
 • Funkcjonalność produktu znacznie wzrosła

Migracja do platformy Microsoft Azure

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie zespołu ekspertów w dziedzinie Cloud, który zautomatyzował rozwiązanie i przeprowadził migrację z instalacji lokalnej do pełnego rozwiązania SaaS w chmurze, wykorzystując Azure jako stos technologii do konserwacji, odzyskiwania po awarii, tworzenia kopii zapasowych, automatyzacji i monitorowania. Użyczenie Infrastracture jako kodu do wdrożenia systemu w chmurze.

TECHNOLOGIE:
 • Microsoft Azure
 • Windows Server
 • Powershell
 • Azure Functions
 • SSIS
 • SSRS
 • OMS
REZULTATY:
 • Czas wdrożenia nowego środowiska skrócił się od 3 miesięcy po stronie klienta do 1,5 godziny
 • Klient ma zespół operacyjny zdolny do zajmowania się nową gałęzią biznesu
 • Klient ma infrastrukturę, która jest nadmiarowo zdywersyfikowana i może wytrzymać los całego centrum danych, a nawet regionu

Integracja systemu z zewnętrznymi systemami i platformami klientów

NASZE DZIAŁANIA:

Rekrutacja dwóch deweloperów, którzy wsparli zespól deweloperski pracujący nad integracją po stronie klienta. Zapewnienie wysokiej jakości produktu poprzez pokrycie kodu testami jednostkowymi oraz testami automatycznymi (E2E).

TECHNOLOGIE:
 • C#
 • PowerShell
 • SSIS
 • SQL Server / T-SQL
 • Rest / Soap Web Services
REZULTATY:
 • Integracja głównego systemu z innymi systemami zgodnie z planem strategicznym firmy

Komponenty w obszarze IAM oraz IAG

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie nowego komponentu w ramach istniejącego produktu w celu rejestracji zewnętrznych użytkowników. Stworzenie zespołu inżynierów z odpowiednimi kompetencjami. Analiza i implementacja wymagań. Implementacja procesu (Scrum). Wsparcie klienta w finalnej fazie testów. Zapewnienie wysokiej jakości produktu poprzez pokrycie kodu testami jednostkowymi oraz testami automatycznymi (E2E).

TECHNOLOGIE:
 • .NET Core
 • AngularJS
 • JavaScript
 • Bootstrap
REZULTATY:
 • Stworzenie rozwiązania odpowiadającego potrzebom klienta
 • Zapewnienie efektywnego wsparcia oraz utrzymanie rozwiązania

Skuteczne wdrożenie modelu Managed Services

NASZE DZIAŁANIA:

Zbudowanie zespołu deweloperskiego składającego się z 4 programistów oraz testera, odpowiedzialnego za dostarczanie pakietów oprogramowania tworzonych w dwutygodniowych cyklach. Definiowanie z klientem zakresu prac programistycznych na kolejne cykle, w których zespół odpowiedzialny jest za wytworzenie oraz testowanie uzgodnionego pakietu prac. Odpowiedzialni i rozliczani z jakości dostarczanego oprogramowania.

TECHNOLOGIE:
 • Web-Stack: AngularJS 2, HTML5, Javascript, CSS
 • .NET/C#, Entity Framework
 • ASP.NET, WebAPI
 • Scrum
 • English
REZULTATY:
 • Współpraca rozwijana w oparciu o model biznesowy Managed Service
 • Wpływ na wybór technologii i definiowanie procesów na etapie tworzenia oprogramowania
 • Konsultowanie zmian dotyczących architektury finalnej budowanego rozwiązania

Zespół developerów Java oraz dostarczanie rozwiązań w oparciu o architekturę Mainframe PL/1

NASZE DZIAŁANIA:

Wsparcie zespołów deweloperskich klienta 10 programistami, którzy posiadają eksperckie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania opartego na technologii Java. Wsparcie klienta przy rozwijanych przez niego rozwiązaniach pracujących w oparciu o architekturę Mainframe w języku oprogramowania PL/1.

TECHNOLOGIE:
 • JAVA SE Knowledge
 • Eclipse RCP
 • SQL
 • Eclipse IDE
 • Webservices
 • Linux
 • Junit
 • PL/1
REZULTATY:
 • Zapewnienie wsparcia w realizowanych przez klienta projektach

Testy regresyjne i wydajnościowe

NASZE DZIAŁANIA:

Przeprowadzenie testów regresyjnych i wydajnościowych wyselekcjonowanych kluczowych systemów w programie migracji klientów b2b i b2c. Migracja kluczowych klientów do nowych systemów obsługi i ofert. Przygotowanie Danych Testowych – dokładna analiza wymaganych danych testowych pod względem ilościowym i jakościowym w oparciu o zaplanowane działania testowe. Automatyzacja Testów – przygotowanie koncepcji i budowa mechanizmu monitorującego stan przedprodukcyjnego środowiska testowego. Testy regresji – opracowanie przypadków i scenariuszy testowych E2E kluczowych systemów w oparciu o wymagania osób odpowiedzialnych za ich utrzymanie. Testy Wydajnościowe – opracowanie wspólnego repozytorium scenariuszy testów wydajnościowych.

TECHNOLOGIE:
 • HP QC 11.00
 • QuickTest Prof.
 • HP QTP/UTF
REZULTATY:
 • Nowe aplikacje i funkcjonalności wdrożone zgodnie z planem projektowym
 • Błędy wykryte w fazie testów zostały usunięte w produkcyjnej wersji systemów

Stworzenie systemu służącego jako narzędzie diagnostyczne

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie backendu na platformie .NET/z wykorzystaniem MVVM oraz WPF na architekturze referencyjnej TFS. Integracja do innych systemów. Rozwinięcie Product Centre, czyli webowego narzędzia do obsługi sieci serwisów Systemu.

TECHNOLOGIE:
 • .NET
 • C#
 • MVVM
 • MVS
 • SQL Server
 • WPF
REZULTATY:
 • Utrzymanie (rozumiane przez nowe releasy)
 • Rozwój istniejącej aplikacji

Aplikacje wspomagające obsługę zamówień

NASZE DZIAŁANIA:

Zapewnienie ciągłości działania aplikacji, wsparcie (support) użytkowników końcowych, modyfikacje istniejących funkcjonalności, modyfikacji danych, wspomaganie zespołów testujących, implementacja przygotowanych zmian w środowiskach produkcyjnych.

TECHNOLOGIE:
 • RPG
 • SEU
 • RDI
REZULTATY:
 • Rozwój systemu poprzez rozbudowę modułów, wdrażanie rozwiązań na nowych rynkach
 • Migracja do centralnego systemu
 • Budowa nowych interfejsów użytkowania

System złożonych aplikacji biznesowych wspomagający funkcjonowanie firmy

NASZE DZIAŁANIA:

Zapewnienie ciągłości działania aplikacji, wsparcie użytkowników końcowych, eksploatacji i modyfikacje istniejących funkcjonalności, modyfikacja danych, naprawa błędów, programowanie zmian, testy, implementacja zmian w środowiskach produkcyjnych.

TECHNOLOGIE:
 • DDS
 • DDL
 • native I/O
 • SQL
 • RPG
 • SEU
 • RDI
REZULTATY:
 • Rozwój systemu poprzez rozbudowę modułów, wdrażanie rozwiązań na nowych rynkach
 • Migracja do centralnego systemu
 • Budowa nowych interfejsów użytkowania

Kompleksowe wsparcie portfolio aplikacji SharePoint

NASZE DZIAŁANIA:

Rozwój oprogramowania. Analiza potrzeb klienta w różnych obszarach firmy, przygotowanie propozycji i ich wdrożenie w ramach rozwiązań opartych na platformie SharePoint 2010/2013.

TECHNOLOGIE:
 • JavaScript & jQuery
 • ASP.NET
 • C#
 • AJAX
 • HTML
 • CSS
 • w podstawowym zakresie – SQL

Projekt i rozwój aplikacji z użyciem różnych modeli programistycznych w  SharePoint 2010/2013

 • CSOM
 • JSOM
 • REST API
 • CSR
 • App Model
REZULTATY:
 • Utrzymanie istniejących aplikacji, co oznacza implementację ulepszeń, dbanie o istniejące integracje i wsparcie dla użytkowników końcowych

Stworzenie systemu odpowiedzialnego za całościowe wsparcie biznesu dealera samochodowego

NASZE DZIAŁANIA:

Tworzenie rozwiązań modułowych (Parts, Workshop Order, Pars Order, Vehicle Order, Supplier, Claim handling, Mechanic, Customer) w zakresie supportu aplikacji i developmentu.

TECHNOLOGIE:
 • RPG
 • DDS i SQL
 • Fusion Framework dostarczone przez MindTree
 • Interface JAVA
REZULTATY
 • System zapewnia wysoki stopień integracji z innymi systemami firmy samochodowej, znacznie ułatwiając przeprowadzanie codziennych operacji
 • Aktualnie wersja Fusion to około miliona linii kodu Java i miliona linii kodu RPG

Stworzenie autonomicznego systemu w chmurze danych

NASZE DZIAŁANIA:

Etap pierwszy to  prototypowanie – efekt końcowy, do którego dąży projekt: zbudowanie oprogramowania na kształt smart samochodu/autonomicznego samochodu przyszłości.

TECHNOLOGIE:
 • JavaScript, CSS3, and HTML5
 • Framework Vue.js and Node.js experience
 • Gerrit, Jenkins, , Docker, Git proficiency
 • write tests in Karma, Nightwatch
REZULTATY:
 • Stworzenie autonomicznego systemu w chmurze danych dla smart samochodów/smart city/technologii przyszłości

Zmiany w systemie lojalnościowym dla klientów detalicznych

NASZE DZIAŁANIA:

Analiza Systemu Lojalnościowego sklepu klienta. Tworzenie nowych funkcjonalności pozwalających na szybką weryfikację zdolności kredytowej. Stworzenie systemu pozwalającego na przesyłanie danych pomiędzy klientem a bankiem.

TECHNOLOGIE:
 • ASP.NET
 • WebForms
 • MS SQL Server
 • MVC 5/6
REZULTATY:
 • Wprowadzenie zupełnie nowej usługi na rynku polskim
 • Zwiększenie ilości klientów banku

Wsparcie głównego systemy bankowego T24 w ramach struktur Security Operations Center

NASZE DZIAŁANIA:

Bieżące monitorowanie transakcji w systemie głównym banku – analizowanie i raportowanie podejrzanych transakcji do administratorów, m. in. na podstawie analizy behawioralnej klientów, monitorowanie, reagowanie na incydenty, współpraca z działem bezpieczeństwa IT, przetwarzanie środowisk testowych.

TECHNOLOGIE:
 • T24
 • IBM AX
 • Linux
 • Jbase
REZULTATY:
 • Monitorowanie transakcji w systemie głównym w trybie całodobowym
 • Zabezpieczenie środków na kontach klientów banku – natychmiastowe reagowanie na zagrożenie
 • Ograniczenie ryzyka ataku hackerskiego na bank
 • Zaimplementowanie regulacji KNF

Wprowadzenie Fraud Detection System – systemu wykrywania oszustw finansowych

NASZE DZIAŁANIA:

Wprowadzenie jednego z kilku rozwiązań – kody SMS, Token w aplikacji bankowej oraz karty kodów jednorazowych. Wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń do panelu klienta. Wprowadzenie możliwości geolokacji płatnika i odbiorcy przelewu.

TECHNOLOGIE:
 • ASP.NET
 • WebServices
 • MS SQL Server
 • SSRS
REZULTATY:
 • Dostosowanie banku do wymogów rekomendacji, dotyczących wzrostu zaufania klientów banku
 • Przygotowanie i zabezpieczenie funkcjonalności uwierzytelniających

Ułatwienie klientom Banku dostępu do produktów i usług

NASZE DZIAŁANIA:

Dodawanie nowych funkcjonalności do modułu klienta oraz utrzymywanie istniejących rozwiązań.

TECHNOLOGIE:
 • ASP.NET
 • MVC 5/6
 • SQL Server 2000 / 2016
 • AJAX
 • WinForms
REZULTATY:
 • Dostęp klientów Banku do informacji o wysokości raty, harmonogramie spłat, numerze rachunku do spłaty, karcie kredytowej, kredycie gotówkowym/konsolidacyjnym, kredycie na zakup towarów i usług
 • Możliwości aktywnego zarządzania kartą kredytową: zmiana PIN, zmiana dziennych limitów transakcyjnych, aktywacja karty, zastrzeganie karty
 • Możliwości zamiany adresu korespondencyjnego

Reguła Volckera – dostosowanie Banku do wymagań

NASZE DZIAŁANIA:

Dodawanie nowych funkcjonalności do modułu klienta oraz utrzymywanie istniejących rozwiązań.

TECHNOLOGIE:
 • ASP.NET
 • MVC 5/6
 • SQL Server 2000/2016
 • AJAX
 • WinForms
REZULTATY:
 • Uspójnienie systemu danych i źródeł raportowania we wszystkich obszarach banku, w tym danych wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem
 • Powołanie Panelu Zarządzania Informacją – panel ten sprawuje nadzór i podejmuje decyzje w zakresie procesów zarządzania danymi w banku w sposób umożliwiający odpowiednie zarządzanie ryzykiem

Stworzenie systemu i wewnętrznych regulacji na potrzeby FATCA

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie procedur i funkcjonalności w banku umożliwiających uzyskanie oświadczenia klienta indywidualnego lub korporacyjnego posiadającego rachunek lokaty, w celu określenia czy jest on amerykańską osobą raportowaną. Identyfikacja klientów, którzy spełniają warunki określone przez FATCA. Rozwiązanie umożliwiające coroczne raportowanie odpowiedniemu organowi.

TECHNOLOGIE:
 • ASP.NET
 • MS SQL Server
 • MVC 5/6
 • SSIS, SSAS, SSRS
REZULTATY:
 • Stworzenie systemu i wewnętrznych regulacji, na mocy których obywatele USA zostali zobligowani do zgłaszania informacji o swoich rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe poza granicami Stanów Zjednoczonych
 • Ułatwienie ścigania podatników ukrywających swoje dochody przed fiskusem, czyli w praktyce narzędzie służące do uszczelnienia systemu podatkowego

Analiza, projektowanie i implementacja nowych systemów bankowych

NASZE DZIAŁANIA:

Analiza, projektowanie i implementacja nowych systemów bankowych. Implementowanie automatycznych testów jednostkowych. Rozwijanie i integracja aktualnych systemów bankowych. Opiniowanie dokumentacji analitycznej.

TECHNOLOGIE:
 • JAVA 7 i obiektowe wzorce projektowe
 • webowe technologie stosu Java EE 5, technologie typu ORM i projekty Spring
 • umiejętność projektowania baz danych oraz biegła znajomość języka SQL
 • OSGi, Spring MVC, Spring Boot, JPA, XSLT, jQuery, maven, git
REZULTATY:
 • Aplikacja pozwala partnerom EB do sprzedaży kredytu ratalnego
 • Aplikacja napisana jest w technologii Angular JS (Bank próbuje migrować z wersji 1 do 2). Dodatkowo używane są Spring, Hibernate, Java 8 (Front-End)/Java 7 (Back-End)
 • Dodawanie są nowej  API dla obecnych lub nowych Partnerów Banku

Servicedesk

NASZE DZIAŁANIA:

Servicedesk – obsługa bieżąca, zarządzanie użytkownikami, rozwiązywanie problemów na stacjach (1200 użytkowników); wymiana sprzętu dla użytkowników, realizacja zamówień sprzętowych; instalacja tokenów, czytników, itp. – aktywacja użytkownika; obsługa wszystkich spółek firmy.

TECHNOLOGIE:
 • SCCM
 • Active Directory
 • THCP
 • Serwer FSX
 • Infoexpert
 • Eurotax
 • Lex Prestige
REZULTATY:
 • Otrzymanie przygotowanego sprzętu do pracy przez pracowników firmy
 • Administrowanie użytkownikami
 • Rozwiązywanie problemów administracyjno-sprzętowych

 

Kompleksowa integracja aplikacji oprogramowania

NASZE DZIAŁANIA:

Administrowanie, instalowanie, konfigurowanie, testowanie w różnych środowiskach; współpraca z dostawcami rozwiązań w zakresie dostarczanych produktów, rozwiązywanie problemów integracji systemów; kompleksowa obsługa systemów, wsparcie releasów; 2 linia wsparcia dla użytkowników, monitoring aplikacji (pisanie skryptów powershell), współpraca z dostawcami rozwiązań w zakresie dostarczanych produktów, rozwiązywanie problemów integracji systemów.

TECHNOLOGIE:
 • ASS; V Desk (aplikacja do atestacji faktur i dokumentów)
 • .NET; IIS; Microsoft; System windykacyjny (dostawca zewnętrzny)
 • Peoplesoft, WebSphere, SOA – szyna integracji (IBM), WMB, aplikacje Javovwe; SQL; Windows
 • Jira; Jira Servicedesk (Portal Helpdesk); Confluence (WIKI+Sales Base); GIT, SONATA NEXUS (Narzędzia Dev Ops); Systemy pudełkowe
REZULTATY:
 • Usprawnienie działania systemów
 • Administrowanie systemami w organizacji
 • Administrowanie użytkownikami aplikacji/oprogramowania

Usługi związane z infrastrukturą o wysokim stopniu złożoności

NASZE DZIAŁANIA:

Zdefiniowanie strategii implementacji, tok pracy z zachowaniem zaplanowanych kamieni milowych i zarządzanie ryzykiem i problemami związanymi z realizacją prac. Zarządzanie licznymi inicjatywami podejmowanymi jednocześnie w różnych częściach świata; bieżące wsparcie towarzyszące realizacji naszych usług. Wparcie dla klientów i użytkowników w zakresie zamówień realizowanych za pośrednictwem platformy ServiceNow.

TECHNOLOGIE:
 • IT Infrastructure Technology na wielu platformach, Windows, UNIX, Database, Storage, Web Services i sieci
 • IT Service Management System – ServiceNow
 • Nowe technologie w firmie, np. usługi w chmurze
REZULTATY:
 • Usługi związane z infrastrukturą o wysokim stopniu złożoności – etapy od uruchomienia do płatności i realizacji zamówienia
 • Terminowa realizacja usług IT zgodnie z wymaganiami klienta oraz działanie na rzecz strategicznych celów firmy
 • Dopilnowanie kluczowych terminów projektu oraz terminów wynikających z umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług SLA

Realizacja zleceń operatorskich

NASZE DZIAŁANIA:

Realizacja wybranych zleceń operatorskich w zakresie: rewizji i modyfikacji istniejącego kodu źródłowego (refaktoryzacja i dostosowanie do przyjętych standardów). Programowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności na podstawie dostarczonej analizy zgodnie z przyjętymi standardami (pisanie procedur składowanych, tworzenie tabel, widoków, funkcji). Wsparcie programistyczne dla II linii wsparcia przy usuwaniu przyczyn powstawania incydentów. Rozwiązywanie zgłoszonych problemów przez dostarczenie obejść oraz docelowych poprawek dla systemu. Diagnostyka niewydajnych procesów/zapytań i ich optymalizacja. Przygotowanie raportów (ręcznie i automatycznych) pokazujących stan kwotowy i ilościowy wybranych danych. Przygotowanie dokumentacji, zawierającej scenariusze obsługi i naprawy wybranych incydentów, problemów i zleceń operatorskich.

TECHNOLOGIE:
 • Java (JEE), Bean EJB, Tapestry, CXF (werbserisy do SOAP)
 • MS SQL Server 2012
 • T-SQL
REZULTATY:
 • Odciążenie dotychczasowego zespołu pracującego w ramach II i III linii wsparcia
 • Zmniejszenie ilości incydentów i czasu oczekiwania na ich rozwiązanie
 • Szybsza realizacja zmian związanych z uruchamianiami nowych funkcjonalności systemów
 • Podniesienie wydajności procesów/zapytań poprzez ich optymalizację

Udział w rozwoju i utrzymaniu architektury SOA

NASZE DZIAŁANIA:

Udział w rozwoju i utrzymaniu architektury SOA w organizacji. Implementacja usług biznesowych oraz integracyjnych na korporacyjnej szynie danych IBM Integration BUS. Dokumentowanie integracji z wykorzystaniem notacji UML/Archimate. Tworzenie narzędzi pomocniczych, usprawniających pracę oraz utrzymanie integracji.

TECHNOLOGIE:
 • WebServices
 • MQ/JMS
 • narzędzia Eclipse
 • GIT/SVN
 • język SQL i technologie relacyjnych baz danych
 • język XPath
 • Java lub .NET (z nastawieniem na Java Eclipse)
 • Znajomość notacji UML
 • Integration Bus,
 • WebSphere Message Broker
 • Operational Decision Manager
REZULTATY:
 • Rozwój platformy BPM – czyli Business Process Management, skupiającej się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach
 • Szyna integracyjna, tzw. SOA czyli System Oriented Architecure – koncepcji tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług spełniających wymagania użytkownika

Zbudowanie nowej platformy Guidewire PolicyCenter oraz Guidewire BillingCenter

NASZE DZIAŁANIA:

Wsparcie zespołu globalnego projektu wymiany systemu centralnego – przez 3 lata projektu uczestniczyło w nim ok. 500 osób – o następujących specjalizacjach: programiści testerzy, analitycy, Project Managerowie oraz Scrum Masterzy. Głównym zadaniem projektu było wdrożenie oprogramowania Guidewire w zakresie Guidewire PolicyCenter oraz Guidewire BillingCenter. Wykorzystanie przez klienta produktów Guidewire Rating Management, Guidewire Reinsurance Management i Guidewire Client Data Management w realizacji programu transformacji.

TECHNOLOGIE:
 • Java
 • Gosu
 • Oracle SQL
REZULTATY:
 • Korzyści dla firmy – maksymalne ograniczenie dokumentacji papierowej, standaryzacja obsługi klienta, szybsze wprowadzenie na rynek produktów, optymalizacja kosztów obsługi informatycznej
 • Korzyści dla klientów – konkurencyjny produkt ubezpieczeniowy, ta sama oferta bez względu na kanał sprzedaży, wiele ułatwień, np. anonimowa kalkulacja oferty, jedno konto, przypomnienia SMS, wiele możliwości płatności, informacje o zaległościach, możliwość komunikacji i dokonywania zmian każdym możliwym kanałem
 • Korzyści dla agentów – łatwy dostęp do bazy klientów (24h, bez potrzeby instalowania systemu), systemowe wsparcie procesu sprzedaży, ograniczenie zadań administracyjnych, możliwość tworzenia ofert wariantowych, także na zasadach anonimowości, wysoka jakość danych, ułatwienie obsługi posprzedażowej

Wdrożenie platformy ServiceNow

NASZE DZIAŁANIA:

Zdefiniowanie strategii implementacji, tok pracy z zachowaniem zaplanowanych kamieni milowych i zarządzanie ryzykiem i problemami związanymi z realizacją prac. Zarządzanie licznymi inicjatywami podejmowanymi jednocześnie w różnych częściach świata; bieżące wsparcie towarzyszące realizacji usług. Wsparcie dla klientów i użytkowników w zakresie zamówień realizowanych za pośrednictwem platformy ServiceNow.

TECHNOLOGIE:

IT Infrastructure Technology na wielu platformach:

 • Windows
 • UNIX
 • Database
 • Storage
 • Web Services i sieci
 • IT Service Management System – ServiceNow
 • Nowe technologie w firmie, np. usługi w chmurze
REZULTATY:
 • Usługi związane z infrastrukturą o wysokim stopniu złożoności – etapy od uruchomienia do płatności i realizacji zamówienia
 • Terminowa realizacja usług IT zgodnie z wymaganiami klienta oraz działanie na rzecz strategicznych celów firmy
 • Dbanie o dopilnowanie kluczowych terminów projektu oraz terminów wynikających z umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (kamienie milowe)

Wdrożenia nowej wersji systemu CRM w całej Europie

NASZE DZIAŁANIA:

Wdrożenie nowej wersji systemu w całej Europie. Konsultanci projektują rozwiązania techniczne we współpracy ze stroną biznesową, implementując rozwiązania i zapewniając przeszkolenie użytkowników.

TECHNOLOGIE:
 • MS Dynamics AX (moduły Finanse/Obsługa/Części/Sprzęt)
REZULTATY:
 • Wdrożenie wersji serwisu we Włoszech
 • Wdrożenie wersji serwisu we Francji

Rozwój oprogramowania na platformie SharePoint 2010/2013

NASZE DZIAŁANIA:

Odpowiedzialni za analizę potrzeb klienta w różnych obszarach firmy, przygotowanie propozycji i ich wdrożenie w ramach rozwiązań opartych na platformie SharePoint 2010/2013.

TECHNOLOGIE:

Rozwój aplikacji webowych z użyciem:

 • JavaScript & jQuery
 • ASP.NET
 • C#
 • AJAX
 • HTML
 • CSS
 • SQL

Projekt i rozwój aplikacji z użyciem różnych modeli programistycznych w SharePoint 2010/2013:

 • CSOM
 • JSOM
 • REST API
 • CSR
 • App Model
REZULTATY:
 • Tworzenie nowych rozwiązań
 • Utrzymanie istniejących aplikacji
 • Implementacja ulepszeń
 • Dbanie o istniejące integracje
 • Wsparcie dla użytkowników końcowych

Testy automatyczne i regresyjne

NASZE DZIAŁANIA:

Testy automatyczne i regresyjne na potrzeby różnych projektów w zakresie urządzeń mobilnych. Wsparcie dla zespołu rozwoju oprogramowania linii lotniczej oraz zapewnienie wsparcia technicznego (projektowanie, programowanie, testy, implementacja, usługi dodatkowe) dla działu testów. Projektowanie, utrzymanie i realizacja automatycznych testów GUI; testy z użyciem różnych przeglądarek. Raportowanie usterek i zarządzanie zadaniami (Jira). Raportowanie; zapewnienie postępu i realizacji prac. Ciągła integracja i automatyzacja procesu realizacji prac.

TECHNOLOGIE:
 • Selenium + GRID
 • JS
 • PHP
 • Protractor
 • Jasminum
 • Cucumber
 • Jira
 • Jenkins
REZULTATY:
 • W pełni funkcjonalny projekt aplikacji webowej

Testing Factory

NASZE DZIAŁANIA:

Podjęcie 19 projektów w ramach Testing Factory i ukończenie 14 z nich. Zwiększenie ilości testów o 10%, co przełożyło się na lepszą jakość testów i optymalizację kosztów.

TECHNOLOGIE:
 • Testy ręczne, HP ALM do celów zarządzania testami i wykrywania błędów
 • SFDC
 • Mobile (iOS)
 • Siebel
 • Systemy oparte na www
 • TIBCO
 • Webmethods
 • Baza danych (znajomość SQL)
 • LIMS
 • MES
 • TrackWise
 • Platformy BI (SAP BO, Tableau)
REZULTATY:
 • Lepsza jakość Przypadków Testowych (43% kończyło się niepowodzeniem wskutek problemów Skryptu Testu, w porównaniu do 20%)
 • Mniejsza liczba defektów po wdrożeniu (spadek z 35% do 6%)
 • Mniejsza liczba defektów Priority 1 po wdrożeniu (spadek z 1 do 0)
 • Większe utrzymanie wiedzy w projektach (wzrost z 67% do 100%)

Wsparcie dla 15 aplikacji z 70 serwerami pracującymi w tle

NASZE DZIAŁANIA:

Hosting 24 instancji MS SQL z 200 bazami danych. Proaktywny monitoring obsługi w celu utrzymania nieprzerwanej dostępności. Udział w projektach wdrożeń nowych aplikacji. Testowanie zmian w istniejącym rozwiązaniu; testowanie rozwiązań w fazie projektowej. Rozwój zmian zapewniających nowe funkcjonalności i korekty błędów.

TECHNOLOGIE:
 • Microsoft SQL Server z Usługami Raportowania i Usługami Integracji
 • Internet Information Services
 • SAP HANA
 • Sybase Replication
 • Znajomość języków skryptowych (Powershell/Visual Basic Scripts/Command Line/T-SQL)
 • Microsoft Sharepoint
 • .NET Programming Language
REZULTATY:
 • Poprawa efektywności pracy serwerów MS SQL poprzez ich odpowiednie dostrojenie
 • Wdrożenie nowych aplikacji i wersji w założonych ramach czasowych
 • Wykrycie licznych błędów podczas fazy testowania i korekta ww. błędów przed wdrożeniem
 • Prosty system monitorowania stworzony na potrzeby wspieranych usług

Raportowanie BO, PD i PRP

NASZE DZIAŁANIA:

Utrzymanie Raportowania dot. Działalności Klinicznej (BO, Spotfire). Zmiany w CTMS, Quantum, raportach PD Goals BO i PRP Spotfire zamówione przez użytkowników lub wymagane w związku z projektami aplikacji. Utrzymanie bazy danych XFAX dla raportowania CTMS, PRP i Data Quality.

TECHNOLOGIE:
 • SAP Crystal Reports
 • Java
 • Oracle
 • Wsparcie Użytkownika w HPSM, JIRA
REZULTATY:
 • Ustalenie stałej ilości raportów
 • Ustalenie wewnętrznego procesu transferu wiedzy
 • Większa odporność obsługi mimo problemu niespodziewanej nieobecności członków zespołu

Wdrożenie skutecznego modelu komunikacji i współpracy

NASZE DZIAŁANIA:

Uzgodnienie i dokumentacja modelu komunikacji i współpracy między programistami, analitykiem i testerami. Przygotowanie i wdrożenie nowego podejścia do działań testowych.

TECHNOLOGIE:
 • Java
 • baz danych SQL
 • ETL
 • Testy ręczne
 • Wsparcie Użytkownika w HPSM, JIRA
REZULTATY:
 • Skuteczna zmiana komunikacji i testowania
 • Dostarczanie produktów wolnych od błędów
 • Lepsze zrozumienie pomiędzy członkami zespołu znacząco poprawiło jego czas reakcji oraz czas realizacji zadań

Zapewnienie utrzymania najlepszej możliwej jakości obsługi i dostępności

NASZE DZIAŁANIA:

Zapewnienie sposobów obejścia problemów w celu szybkiego przywrócenia obsługi w ramach Zarządzania Incydentami. Diagnoza przyczyn incydentów. Propozycje rozwiązań i wybór odpowiednich środków zaradczych. Zapewnienie prawidłowego wdrożenia środków zaradczych.

TECHNOLOGIE:

Technologie:

 • Java 1.4 i 1.5
 • Tibco
 • SAP Fico
 • Oracle

Narzędzia:

 • JIRA
 • HPSM (Wsparcie Użytkownika)
REZULTATY:
 • Ograniczenie negatywnych skutków dla działalności poprzez terminowe rozwiązywanie problemów – poprawa efektywności działalności
 • Skrócenie czasu reakcji na wypadek problemów po stronie końcowego użytkownika
 • Wzrost zadowolenia użytkowników

Kompleksowe działania optymalizacji jakościowej produktu

NASZE DZIAŁANIA:

Projektowanie, tworzenie oprogramowania i testy jednostkowe; integracja oprogramowania w celu wsparcia rozwoju, ulepszenia i utrzymania elementów infrastruktury telekomunikacyjnej instytucji bezpieczeństwa publicznego.

TECHNOLOGIE:
 • C, C++, Python
 • Linux
 • TDD, CI
REZULTATY:
 • Stworzenie i integracja złożonego oprogramowania

Projekt i opracowanie aplikacji opartej na WebService

NASZE DZIAŁANIA:

Rozwiązanie umożliwiające połączenie między Systemem Profilu klienta i CRS oraz wymianę informacji między nimi. Monitorowanie projektu od rozpoczęcia do ukończenia realizacji; zapewnienie terminowego wykonania i wdrożenia aplikacji.

TECHNOLOGIE:
 • JAVA JEE
 • Spring, Hibernate
 • XML/Web Services
 • Oracle, SQL
 • Ant/Maven/Gradle
 • Apache Camel/ServiceMix
 • JMS/MOM, JBoss, JMX, Drools
 • TDD
 • JUnit/Unit
REZULTATY:
 • Nowe oprogramowanie o średnim stopniu skomplikowania
 • Optymalizacja istniejącego oprogramowania w ramach jego utrzymania

Opracowanie prototypowej aplikacji dla klienta z branży turystycznej

NASZE DZIAŁANIA:

Pomoc w opracowaniu technicznej dokumentacji oprogramowania. Projekt i kod na potrzeby aplikacji o średnim stopniu skomplikowania z użyciem zaawansowanych technologii. Stworzenie programów optymalizacji w celu rozwiązywania problemów. Opracowanie aplikacji prototypowych.

TECHNOLOGIE:

Front-end:

 • React.js
 • Redux
 • CSS3
 • JavaScript ES6

Back-end:

 • Java 8, Spring
 • SQL (mile widziane Oracle DB lub Mongo DB)
 • SOAP, REST”
REZULTATY:
 • Nowe oprogramowanie o średnim stopniu skomplikowania
 • Optymalizacja istniejącego oprogramowania w ramach jego utrzymania

Przygotowanie systemów do migracji danych Cloud Solutions

NASZE DZIAŁANIA:

Rozwijanie i określanie etapów procesu migracji danych do chmury z wewnętrznych systemów zarządzania uczeniem się. Projektowanie rozwiązań archiwizacyjnych dla danych zapisu, które nie są odpowiednie do transferu, na nowe rozwiązania. Projektowanie schematu testowania i uprawomocniania w celu zapewnienia precyzji, jakości i integralności wszystkich danych docelowych. Projektowanie procesów i procedur poprawiania nieprecyzyjnych i słabych jakościowo danych.

TECHNOLOGIE:
 • Unix/Linux
 • Bazy danych SQL
 • Relacyjne bazy danych
 • ITIL
REZULTATY:
 • Zaprojektowanie wszystkich wymaganych narzędzi do migracji danych
 • Stworzenie planów migracji danych
 • Stworzenie planów instalacji technicznej
 • Stworzenie planów raportowania migracji danych

Wdrożenie infrastruktury IT i odświeżenie technologii

NASZE DZIAŁANIA:

Zapewnienie złożonych rozwiązań infrastrukturalnych opartych na standardowych, zaakceptowanych komponentach. Przełożenie potrzeb biznesowych na język wymogów technicznych w następujących obszarach IT: serwery, przechowywanie, kopie bezpieczeństwa, odzyskiwanie w przypadku awarii, bazy danych.

TECHNOLOGIE:
 • VMWare vSphere
 • przechowywanie danych – NetApp
 • Serwery HPE Proliant
 • LAN/WAN
 • Oracle, MS SQL Server
REZULTATY:
 • Projekt infrastruktury IT dla dziesiątek stron internetowych na całym świecie
 • Udział w inicjatywach mających na celu konsolidację i odświeżenie technologii
 • Propozycja infrastruktury odzyskiwania zasobów w przypadku awarii dla systemów kluczowych dla biznesu
 • Standaryzacja, uproszczenie i poprawa efektywności finansowej infrastruktury IT firmy

Przejęcie aplikacji od innego dostawcy

NASZE DZIAŁANIA:

Przejęcie aplikacji w firmie od innego dostawcy, która była rozwijana przez firmę zewnętrzną. Zarządzanie przejściem z wersji „szytej na miarę” na wersję obecną. Zapewnienie wsparcia i pierwszego punktu kontaktu dla użytkowników i sprzedawcy. Zapewnienie koniecznej dokumentacji. Identyfikacja problemów i ich przyczyn.

TECHNOLOGIE:
 • Oracle SQL 11
 • Linux
 • Java
REZULTATY:
 • Ustanowienie połączenia i przygotowanie środowiska dla zewnętrznego sprzedawcy
 • Przygotowanie przed procesem ulepszenia
 • Dobre relacje pomiędzy sprzedawcą i firmą
 • Przygotowanie do użytku

Migracja danych systemu w branży farmaceutycznej

NASZE DZIAŁANIA:

Zapewnienie wsparcia i pierwszego punktu kontaktu dla naukowców (użytkowników). Identyfikacja problemów i ich przyczyn. Realizacja procesu migracji (i zmiany lokalizacji) serwerów z jednego centrum danych do innego. Zmiana zespołu wsparcia zatrudnionego na zasadzie outsourcingu.

TECHNOLOGIE:
 • Oracle SQL 10.2,
 • Linux RedHat 5, RedHat 7/Solaris 8
 • Java 5
 • Perl
 • Znajomość języków skryptowych (bash, powershell)
REZULTATY:
 • Wycofanie z eksploatacji dwóch aplikacji (modułów)
 • Udana migracja z RedHat 5 do RedHat 7
 • Udane przeniesienie z dawnego CD do nowego
 • Aktualizacja jednej aplikacji (modułu) do wyższej wersji, bardziej intuicyjnej w użyciu

Stworzenie modułów do istniejącego już systemu ERP

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie zespołu programistów .NET  do stworzenia modułów do istniejącego już systemu ERP.

TECHNOLOGIE:
 • ASP .NET
 • MVC
 • C#
 • Oracle
REZULTATY:
 • Skuteczna modyfikacja systemu ERP dostosowana do warunków rynkowych
 • Stworzenie modułów do obecnego systemu ERP, zwiększające jego funkcjonalność
 • Stworzenie dokumentacji do nowo powstałych modułów

Stworzenie mobilnej aplikacji Xamarin

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie mobilnej aplikacji Xamarin wraz z wewnętrznym microframeworkiem. Aplikacja komunikuje się z RESTowym API postawionym na apache (PHP). Dodatkowo obsługa wbudowanych sensorów z telefonu – m.in. lokalizacja GPS, czy aparat używany jako skaner kodów.

TECHNOLOGIE:
 • Oracle database
 • SQLite database
 • Azure (push notification hub)
 • Xamarin
 • Xamarin.Forms (PCL)
 • .NET Framework Portable
 • xUnit, NSubstitute, Shouldly
 • SQLitePCL, MvvmCross, Xamarin.Azure.NotificationHubs
REZULTATY:
 • Zaprojektowanie oraz implementacja od podstaw aplikacji Xamarin w podejściu TDD
 • Wypuszczanie oraz wersjonowanie/zarządzanie repozytorium
 • Naprawa zgłaszanych błędów oraz implementacja nowych funkcjonalności
 • Publikacje na urządzenia i testy/weryfikacja

Stworzenie wielowarstwowej aplikacji MVC

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie wielowarstwowej aplikacji MVC wraz z wewnętrznym microframeworkiem. Aplikacja komunikuje się z RESTowym API postawionym na tomcat (Java). Dodatkowo stworzenie aplikacji desktopowej w WPFie do administracji zasobami oraz serwisu proxy (WebAPI) dla zewnętrznej firmy. Utrzymywanie testów jednostkowych, naprawa błędów, modyfikacje funkcjonalności oraz tworzenie nowych. Utworzenie profili publikacji dla aplikacji wraz z  konfiguracją oraz zarządzaniem serwerami IIS.

TECHNOLOGIE:
 • Azure
 • Internet Information Services
 • .NET Framework
 • .NET WPF
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET WebAPI
 • Microsoft SQL Server
 • Skryptowe języki (Powershell/T-SQL)
 • xUnit, NSubstitute, Shouldly
 • Caliburn.Micro, MahApps.Metro, AutoFac, AutoMapper, Newtonsoft.Json
REZULTATY:
 • Zaprojektowanie oraz implementacja od podstaw aplikacji MVC, WPF, oraz RESTowego API
 • Wypuszczanie oraz wersjononwanie/zarządzanie repozytorium
 • Naprawa zgłaszanych błędów oraz implementacja nowych funkcjonalności
 • Publikacje na serwery deweloperskie, testowe i produkcyjne

Refactoring sklepu z PHP 5.x na PHP 7

NASZE DZIAŁANIA:

Przepisanie sklepu z PHP 5.x na PHP 7. Zaktualizowanie głównej, posiadanej platformy e-commerce zamiast zakupienia gotowej platformy. Wdrożenie i skodyfikowanie procesów wewnątrz organizacji (biznesowych) oraz stworzenie narzędzi IT wspierających nowopowstałe procesy. Utworzenie środowiska developerskiego.

TECHNOLOGIE:
 • PHP 5.x
 • PHP 7
 • UML
 • BPMN
 • Wykorzystywanie metodologii Agile
 • GIT
 • JIRA
 • Środowisko linuxowe
REZULTATY:
 • Zwiększenie funkcjonalności sklepu internetowego – ok. 40 tys. pozycji
 • Wzrost skalowalności i wydajności obecnych rozwiązań
 • Zwiększenie udziału sprzedaży e-commerce w stosunku do sprzedaży tradycyjnej

Rozwiązania dla portali i aplikacji bankowych AngularJS i ReactJS

NASZE DZIAŁANIA:

Przygotowanie front-endu portalu i aplikacji bankowej opartych o frameworki AngualarJS i ReactJS.

TECHNOLOGIE:
 • AngularJS
 • ReactJS
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • GIT
 • RWD
REZULTATY:
 • Stworzenie architektury rozwiązania
 • Zaprogramowanie warstwy frontendowej

Wsparcie aplikacji zarządzania sklepem w PHP

NASZE DZIAŁANIA:

Dostarczenie rozwiązań PHP w oparciu o rozwiązania e-commerce. Klient rozwija kilkanaście aplikacji zarządzania zamówieniami, dystrybucją, logistyką i dostawami. Całość działa w oparciu o PHP.

TECHNOLOGIE:
 • PHP5
 • JavaScript
 • CSS
 • HTML
 • XML,
 • AJAX, jQuery
 • MySQL, MSSQL
REZULTATY:
 • Upgrade platformy e-commerce
 • Zapewnienie szybkiego wsparcia przy realizowanym projekcie klienta

Multijęzykowy zespół SAS stworzony na potrzeby migracji usługi z Niemiec

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie nowego zespołu ekspertów posiadających kompetencje SAS i mówiących w języku angielskim oraz niemieckim. Klient potrzebował kompetencji językowych w swoim teamie do przeniesienia usługi/aplikacji z Niemiec do Polski. Zapewnienie transferu wiedzy oraz przejęcie obsługi oraz rozwoju.

TECHNOLOGIE:
 • SAS 9.3
 • Jboss
 • SQL Servers
 • Unix-Shell scripts
 • Windows platforms
REZULTATY:
 • Zapewnienie stabilności pracy aplikacji SAS
 • Efektywne administrowanie systemem
 • Wsparcie w koordynowaniu testów w obszarze aplikacji na platformie windowsowej

Testowanie funkcjonalne back-endu aplikacji

NASZE DZIAŁANIA:

Rozwój, testowanie i utrzymanie backendu produktu – aplikacji odpowiedzialnej za dokumenty związane z podróżą (wiadomości e-mail, strony html, Velocity, Apache Tiles, JSP, JavaScript, CSS). Analiza, usuwanie błędów i/lub pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem oprogramowania i środowiskiem produkcyjnym. Zapewnienie wysokiej jakości kodu i zgodności ze standardami programowania.

TECHNOLOGIE:
 • JAVA/J2EE
 • Spring 3.x/4.x, Maven 3.x, JBoss
 • Hibernate, JAXB, XSD
 • JavaScript (jQuery, Bootstrap)
 • Praktyki TDD
 • JUnit lub TestNG
 • Unix/Linux
 • SQL i powszechnie stosowane silniki relacyjnych baz danych
REZULTATY:
 • Nowe rozwiązania programistyczne o umiarkowanych stopniu skomplikowania
 • Ulepszenia istniejącego oprogramowania w zakresie kosztów jego utrzymania

Projekt i implementacja złożonej, wielopoziomowej aplikacji

NASZE DZIAŁANIA:

Interpretacja wymogów biznesowych, opinii dotyczących użyteczności i specyfikacji funkcjonalnych w celu opracowania rekomendacji technicznych. Analiza wymagań w stosunku do oprogramowania w celu określenia wykonalności projektu w ramach dostępnego budżetu i w założonym czasie. Eliminacja potencjalnych ryzyk związanych z zadaniami, propozycje rozwiązań i plany ograniczenia efektów problemów w razie ich wystąpienia. Określenie projektu systemu, jego architektury oraz dobrych praktyk na jego potrzeby. Stworzenie dobrych praktyk w celu poprawy produktywności. Współpraca z analitykami biznesu. Dbałość o to, aby funkcjonalności opracowane przez zespół posiadały jak najlepszą jakość z zachowaniem jak najkrótszego czasu ich tworzenia.

TECHNOLOGIE:
 • JAVA (Spring, Hibernate)
 • JavaScript, HTML, CSS
 • SQL (ORACLE/MSSQL)
 • Maven
 • Eclipse
 • jQuery
 • TDD
REZULTATY:
 • Terminowa realizacja wysokiej jakości oprogramowania

Rozwiązania związane z zarządzaniem ryzykiem

NASZE DZIAŁANIA:

Planowanie strategiczne, projektowanie oraz wdrożenie aplikacji dającej dostęp do usług biur kredytowych, systemów informacji gospodarczej, rozwiązania związane z zarządzaniem ryzykiem i kredytami dla banków i instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych, telco, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i innych podmiotów ekonomicznych. Wszystko po to, by stworzyć funkcjonalną aplikację ułatwiającą podejmowanie bezpieczniejszych decyzji na rynkach kredytów i nieruchomości.

TECHNOLOGIE:
 • Java, Eclipse, DB2, SQL, Hudson, Maven, Subversion, Spring, Spring batch, Hibernate, JSF, Junit, Sonar
 • Narzędzie do identyfikacji problemów: Jira + HP PPM
 • Repozytorium wiedzy: Confluence + SharePoint
 • Metodologia Agile Scrum
 • Weryfikacje kodu: Tak
 • Serwer kompilacji: Jenkins
 • Statyczna analiza kodu: Fortify+CAST
 • Kierownik ds. zapewnienia jakości Tak
 • Użyte IDE: IDEA InteliJ+Eclipso
REZULTATY:
 • Terminowa realizacja wysokiej jakości oprogramowania

Konserwacja i optymalizacja aplikacji

NASZE DZIAŁANIA:

Naprawa błędów w istniejącym systemie. Aktualizowanie aplikacji w momencie zmiany procesu rozliczeniowego. Implementacja nowych zasad i funkcjonalności w zależności od potrzeb zespołów klienta.

TECHNOLOGIE:
 • .NET (C#, ASP.NET, ASP.NET MVC)
 • T-SQL
 • WebAPI
 • JavaScript, jQuery, HTML, CSS, Bootstrap
 • JIRA, GIT
REZULTATY:
 • Dostarczenie stabilnego i spełniającego wymogi rozwiązania dla około 700-osobowego zespołu użytkowników, obsługujących rozliczenia z kilku krajów Europy

Optymalizacja serwisu pod kątem streamingu wideo/audio

NASZE DZIAŁANIA:

Tworzenie największego portalu internetowego w Polsce, uwzględniającego stworzenie największych ekosystemów audio/wideo, gdzie wykorzystywane są najnowsze trendy i technologie związane z odtwarzaniem i streamowaniem. Uwzględnienie w projektach różnych platform oraz technologii mobilnej – zarówno web, jak i native.

TECHNOLOGIE:
 • Java
 • PHP
 • Swift
 • Objective-C
 • Środowisko OS X
 • Xcode oraz AppCode
 • System kontroli wersji GIT
REZULTATY:
 • Serwis posiada jedną z największych baz materiałów informacyjnych wideo/audio z możliwością streamingu

Stworzenie planu migracji danych

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie planu migracji danych ze starego rozwiązania do nowo powstającego systemu. Przygotowanie dokumentacji analityczno-projektowej – HLD oraz ciągłe wsparcie zespołów rozwojowych klienta w developmencie rozwiązania.

TECHNOLOGIE:
 • Java 8
 • Spring
 • Batch
 • ServiceMix
 • Tomcat
 • SQL Server
REZULTATY:
 • Przetestowanie podstawowych funkcjonalności
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych faz migracji danych

Analiza biznesowa oraz wdrożenie produktu

NASZE DZIAŁANIA:

Przygotowanie analizy wymagań biznesowych oraz wypracowanie skutecznego rozwiązania zgodnego ze strategią klienta. Przygotowanie odpowiedniej fazy testów oraz utrzymanie produktu w pierwszym etapie powdrożeniowym.

TECHNOLOGIE:
 • Java
 • Hibernate
 • SQL Server
 • ServiceMix
REZULTATY:
 • Rozwiązanie zostało dostarczone i wdrożone do użytku w zakładanym terminie
 • W fazie testów wychwycono wszystkie błędy mające wpływ na ostateczną funkcjonalność rozwiązania, dzięki czemu pierwszy etap utrzymania po wdrożeniu produkcyjnym nie generował dodatkowego obciążenia roboczego dla zespołu programistycznego

Stworzenie nowych funkcji głównego systemu ERP

NASZE DZIAŁANIA:

Kluczowe wsparcie procesu tworzenia nowych funkcji głównego systemu ERP. Optymalizacja procesów deweloperskich oraz rozwiązanie problematycznych kwestii komunikacji baza-aplikacja.

TECHNOLOGIE:
 • ASP .NET
 • C#
 • Delphi 7
 • Firebird 3.0
 • Środowisko linuxowe
 • JSON
 • HTTP
REZULTATY:
 • Zoptymalizowanie bazy danych Firebird
 • Stworzenie webowych interfejsów połączeń z główną aplikacją (REST API)
 • Stworzenie modułu do obsługi dostawców systemu ERP
 • Zmniejszenie obciążenia serwerów przez aplikacje

Optymalizacja aplikacji mobilnych

NASZE DZIAŁANIA:

Projektowanie, implementacja, testowanie oraz wdrażanie aplikacji mobilnych na smartfony, tablety oraz smartwatche. Zapewnianie najwyższej jakości kodu oraz aplikacji poprzez udział w tworzeniu i optymalizacji procesu rozwoju oprogramowania. Tworzenie architektury aplikacji zapewniającej wydajność, testowalność, rozwijalność oraz łatwość utrzymania. Analiza biznesowych wymagań i tłumaczenie na specyfikacje techniczną.

TECHNOLOGIE:
 • Java
 • iOS
 • Android
REZULTATY:
 • Optymalizacja istniejących aplikacji mobilnych
 • Dostosowanie ich do bieżących potrzeb odbiorców

Stworzenie i rozwój nowej wersji serwisu

NASZE DZIAŁANIA:

Udział w tworzeniu, wdrożeniu i rozwijaniu ogólnopolskiego serwisu informacyjnego. Współudział w planowaniu architektury i kierunków rozwoju dla nowo powstających rozwiązań. Zapewnienie zachowania standardów jakości i najlepszych praktyk tworzenia oprogramowania, podpartych testami i dokumentacją techniczno-projektową oprogramowania.

TECHNOLOGIE:
 • JavaScript
 • Node.js
 • Express.js
 • Python
 • Postgres
 • JSON RPC, REST API
 • GIT
 • NoSQL, Cassandra
 • Redis
REZULTATY:
 • Stworzenie nowej wersji serwisu

Optymalizacja wydajności systemów zarządzania produktami bankowymi

NASZE DZIAŁANIA:

Rates & Enterprise Risk jest dynamicznym środowiskiem zapewniającym wsparcie dla banku w dziedzinie rachunku wyników i bieżącej działalności firmy, łącząc obszary takie jak new business, projekty regulacyjne i optymalizację środowiska. Aby zapewnić użytkownikom rozwiązania w możliwie najkrótszym czasie, wykorzystane zostały najnowsze technologie stosowane np. w projektach polegających na dostarczeniu nowej platformy WPF na potrzeby narzędzi transakcyjnych pozwalających na przejrzyste udostępnianie i integrację obiektów rynkowych.

TECHNOLOGIE:
 • SSAS Admin
 • SqlServer Admin
 • Deploy/Rollback z użyciem narzędzi standardowych i Primo-specific
 • Konfiguracja SSAS
REZULTATY:
 • Przeprowadzenie badania oraz optymalizacji wydajności w obszarach identyfikacji transakcji, zarządzania ryzykiem, rejestracji transakcji oraz zarządzania rozliczeniami i cyklem życia transakcji
 • Diagnostyka pozwoliła na utrzymanie klastrów oraz monitoring i automatyzację procesów, powiązanych z aktualną wyceną, informacją o ryzyku, informacją związaną z raportowaniem na potrzeby Kontroli Produktu, Ryzyka Kredytowego, Ryzyka Rynkowego, Kontroli Finansowej, Zabezpieczeń, Oświadczeń Klientów oraz Ministerstwa Finansów

Projekt architektury systemu bezpieczeństwa banku

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla infrastruktury dostępu do Internetu działających w wielu centrach danych na całym świecie. Indywidualne rozwiązania związane z bezpieczeństwem, tworzące skuteczny całościowy system bezpieczeństwa. Stworzenie szczegółowych projektów rozwiązań dobrze dopasowanych do istniejących platform banku i jego kluczowych ekosystemów.

TECHNOLOGIE:
 • Komponenty Internet Facing Application (zapory sieciowe dedykowane ochronie aplikacji webowych, rozwiązania typu
 • Reverse/Forward Proxy, mechanizm pojedynczego uwierzytelniania, itp.)
 • DMZ i bezpieczeństwo sieci
 • Serwer Uwierzytelniania (Siteminder, PING Federate, SAML, itp)
 • Technologie bezpieczeństwa w sieci (SSL/TLS, Apache, itp)
 • Cloud Enablement, Cloud Access Security Broker (CASB)
REZULTATY:
 • Wparcie zarządzania produktem i architektury rozwiązań w zakresie wyszukiwania skutecznych rozwiązań
 • Projektowanie interfejsów system-system spełniających wymogi banku dotyczące bezpieczeństwa
 • Wsparcie inżynierskie 3. poziomu dla produktów związanych z bezpieczeństwem

Stworzenie niezależnego zespołu projektowego

NASZE DZIAŁANIA:

Zapewnienie klientowi wsparcia w postaci pełnego spektrum usług we wszystkich możliwych dziedzinach IT – zarówno w zakresie usług związanych z rekrutacją (stanowiska strategiczne i zarządcze) oraz zbudowaniem specjalistycznego zespołu projektowego (stanowiska inżynierskie). Na potrzeby projektu zapewnione zostało wsparcie takich kompetencji jak: front-end, back-end, UI/UX, stanowiska związane z metodologią agile, analityka biznesowa, architektura.

TECHNOLOGIE:
 • .NET 4.0+, .NET CORE, ASP.NET MVC
 • SQL/NOSQL/
 • Bazy danych dokumentów (PostgreSQL/MongoDB/Cassandra)
 • REST API
 • CQRS pattern
 • AWS/Azure/inne
 • TypeScript, ES6, JavaScript
 • ReactJS, Redux, Git
 • HTML5, CSS3/SASS
REZULTATY:
 • Stworzenie stabilnej i opartej na zaufaniu relacji z klientem
 • Zostanie jego jedynym partnerem zajmującym się wspieraniem działań strategicznych
 • Poszerzanie zakresu współpracy o inne lokalizacje biznesowe klienta

Stworzenie interfejsu w technologii Angular 1 i 2

NASZE DZIAŁANIA:

Przygotowanie kompletnego projekt graficznego interfejsu, kompatybilnego z wewnętrznym systemem ERP klienta, a następnie wdrożenie go w  oparciu o frameworki Angular 1 oraz Angular 2.

TECHNOLOGIE:
 • JavaScript (pref. AngularJS)
 • SQL
 • Subversion/GIT
 • Linux and Windows
REZULTATY:
 • Projekt został przeprowadzony skutecznie i w założonych początkowo ramach czasowych
 • Wdrożenie nowej warstwy frontendowej, opartej głównie o Angular 2

Wsparcie dla zespołów klienta w kluczowej fazie projektowania

NASZE DZIAŁANIA:

Stworzenie cross-funkcjonalnego zespołu, który zapewnił wsparcie w trzech obszarach dla kluczowej fazy projektowania i wdrożenie nowej platformy. Pierwszy zespół był odpowiedzialny za likwidację defektów związanych z artefaktami w starym kodzie (legacy code). Zespół drugi instalował oraz testował nową platformę, zgodnie z nowym projektem architektów. Zespół trzeci odpowiadał za kompletną i czasową migrację aplikacji na nową platformę.

TECHNOLOGIE:
 • Cisco UCS/Hyperflex
 • Zapory ogniowe Juniper
 • Zapory ogniowe Palo Alto
 • VMware hypervisor
 • Vmware vRealize orchestrator
 • Openstack lub Mirantis
 • Linux
 • Windows 20xx
REZULTATY:
 • Wdrożenie projektu w terminie
 • Przedłużenie współpracy w ramach kolejnych projektów
Nagrody i wyróżnienia
Certyfikaty i członkostwa spółek grupy IT Kontrakt
Zapytanie ofertowe
Copyright © 2020 by IT Kontrakt powered by Avenga. All Rights Reserved.
Realizacja strony internetowej: Vision Trust

Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z Serwisu oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies przechowywanych w urządzeniu użytego do przeglądania strony, w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez “IT KONTRAKT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław i Zaufanych Partnerów IT KONTRAKT Sp. z o.o.