Oferty w Twoim regionie
Włącz powiadomienia na pulpicie
Wróć na początek

Regulamin Biegu IT

1. CEL
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Wrocław i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów Stadionu Olimpijskiego i zdrowego stylu życia,
1.4. Promocja firmy IT Kontrakt jako generalnego sponsora biegu.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu IT jest stowarzyszenie Pro-Run Wrocław (zwane dalej „Organizatorem”). Właścicielem marki, pomysłu i zleceniodawcą Biegu IT jest firma IT Kontrakt.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu IT, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest IT Kontrakt, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji Biegu IT.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu IT zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl

3. SPONSOR GENERALNY
IT Kontrakt – www.itkontrakt.pl

4. UCZESTNICY
Uczestnikiem Biegu IT może być każda pełnoletnia osoba związana zawodowo z branżą informatyczną. Weryfikacja branży, nastąpi podczas procesu rejestracji poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

5. TERMIN I MIEJSCE
data: 22.09.2018 (sobota), godzina 11:00
start i meta do biegu głównego znajduje się na terenie kopleksu Stadion Olimpijski, al. Paderewskiego 35. Na stadionie lekkoatletycznym AWF Wrocław.
biuro zawodów czynne od godziny 9:00 na starcie biegu oraz w przeddzień we wrocławskim biurze IT Kontrakt (budynek Sky Tower)

6. TRASA BIEGU
Dystans: 10 km, bez atestu.
Trasa biegowa to nawierzchnia szutrowego podłoża, idealnie nadającego się do biegania zarówno rekreacyjnego, jak i profesjonalnego. Wysokie drzewa zapewniają ochronę przed wiatrem i słońcem sprawiając, że bieg staje się lekki i przyjemny, a dobre oznakowanie terenu sprzyja mierzeniu tempa biegu i dobrej orientacji.
Nawierzchnia: szuter, leśne ścieżki zlokalizowane na terenie Stadionu Olimpijskiego i wałów odrzańskich
W biegu głównym na 10 km obowiązuje limit czasowy: 90 minut
Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA
7.1 Klasyfikacja Open
7.2 Klasyfikacja drużynowa (4 osoby w drużynie. Drużyna może mieć więcej osób ale pod uwagę będą brane tylko cztery najlepsze czasy. Drużyny nie sa klasyfikowane ze względu na płeć.)
7.3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

8. POMIAR CZASU
8.1. W biegu “Bieg IT” będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu.
8.2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
8.3. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Nagradzane będą kategorie: Open miejsca 1-3 K+M, puchary/nagrody, drużyny 1-3.
9.2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal.
9.3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe koszulki. Dane o rozmiarach koszulki będą zbierane w formularzu zapisów. Ilość poszczególnych rozmiarów będzie uzależniona od procentowych szacunków zapisanych uczestników do 1.09.2018. Koszulki w poszczególnych rozmiarach będą wydawane wraz z pakietem startowym do wyczerpania zapasów.
9.3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
9.4. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt oraz przebieralnie.
9.5. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt odświeżania/odżywiania.
9.6. Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY
10.1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 17.09.2018 r. na stronie www.biegit.pl oraz mailowo. Rejestrację drużynową należy wykonać na adres zawody@pro-run.pl. Wypełniając dane w pliku EXEL- POBIERZ. Dla firm wystawiamy fakturę VAT. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotom.
10.2. Opłaty startowe indywidualne.

do 31.08 – 50 zł
do 20.09 – 60 zł
10.3. Zgłoszenia drużyn

do 20.09 – 4 osoby lub więcej 50zł/osoba
rejestrację każdego z zawodników należy wykonać poprzez formularz zapisów lub mailowo na adres zawody@pro-run.pl.
FV możemy wystawiać najwcześniej 15 dni przed terminem zawodów i 15 po terminie zawodów. Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 4 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wystawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). Faktury wysyłam tylko drogą elektroniczną. Nie wystawiamy FV w wersji papierowej.W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.

10.4. W dniu zawodów zgłoszenia do biegu nie będą przyjmowane.
10.5. Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 9:00 do 10:30.
10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
10.7. W biegu głównym przewidziany jest limit 800 miejsc startowych.
10.8. Cegiełkę na bieg można opłacić online przez Dot Pay przy formularzu zapisów lub tradycyjnie na nr konta stowarzyszenia Pro-Run Wrocław.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
50-527 Wrocław, ul.J.W.Dawida 26/9
Nr konta: 44105015751000009080005508
W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwę “Bieg IT”
10.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu miejsc startowych.

11. UCZESTNICTWO
11.1. W biegu mogą brać udział wszystkie osoby związane z branżą IT.
11.2. Uczestnikiem biegu jest osoba która dokonała rejestracji oraz uiściła opłatę startową za bieg.
11.3. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.
11.4. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
11.5. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów.
11.6. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
11.7. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
11.8. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
11.9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12. KONTAKT
zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081, zawody@pro-run.pl
dyrektor biegu: Jacek Jackowiak tel. 793 444 723, biuro@pro-run.pl

13. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy własnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW pożna wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:
2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
Zwrot kosztów opłaty startowej – 8 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

TU Europa – UBEZPIECZENIA
DATASPORT – pomiar czasu
GRAWER – grawerowanie medali
itp.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz sms-em dla każdej osoby, która ukończyła bieg. Ponad to będą opublikowane na stronach www.biegit.pl , www.itkontrakt.pl .
15.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
15.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
15.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
15.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Komentarze

Napisz do nas

Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies przechowywanych na urządzeniu, z którego korzystasz w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez "IT KONTRAKT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław i Zaufanych Partnerów IT KONTRAKT Sp. z o.o.