Tester automatyczny oprogramowania

Tester automatyczny oprogramowania stanowi wsparcie dla współpracujących z nim programistów w obrębie analizy sposobu działania danej aplikacji, wykrywania ewentualnych błędów oraz optymalizacji funkcjonalności poszczególnych testowanych przez siebie procesów. Jego praca obejmuje przede wszystkim tworzenie tzw. przypadków testowych wraz z ich automatyzacją i raportowaniem zaistniałych efektów, co w sposób bezpośredni przekłada się na ostateczny kształt, a także jakość oprogramowania stworzonego przez dany zespół.
Dodatkowo, tester automatyczny często jest również odpowiedzialny za opracowanie wnikliwej i przejrzystej dokumentacji z przeprowadzonych przez siebie testów, aby wszelkie podjęte przez niego czynności w ramach analizy poszczególnych procesów danego projektu dało się w przyszłości w łatwy sposób odtworzyć.

Jeśli chodzi o wymagania na tego typu stanowisko, automatyczny tester oprogramowania powinien zwykle cechować się:

  • spostrzegawczością, zdolnością myślenia analitycznego, dociekliwością, komunikatywnością oraz umiejętnością pracy w zespole,
  • znajomością różnych technik przeprowadzania testów oprogramowania (zarówno manualnych, jak i wykonywanych za pośrednictwem narzędzi automatyzujących ten proces),
  •  umiejętnością tworzenia przypadków oraz scenariuszy testowych,
  •  zręcznością w korzystaniu z dokumentacji technicznych oraz znajomością języka w ramach, którego są one spisane,
  •  biegłością w posługiwaniu się narzędziami i programami dla testerów automatycznych,
  • w wielu przypadkach od kandydata oczekuje się również doświadczenia na podobnym stanowisku, jednak nie zawsze jest to wymóg bezwzględnie przestrzegany.

Nagrody

Jesteśmy członkami